Kennenlernen Fotos & Bilder auf fotocommunity

Bilder zu kennenlernen

Tässä tietueessa ei ole kokotekstiä saatavilla Treposta, ainoastaan metadata.

Top 10 Garten-Vögel: So könnt Ihr sie erkennen

Aihetta lähestytään ensin teoreettiselta kannalta eli tutkitaan liikkumattoman ja liikkuvan kuvan yhtäläisyyksiä ja eroja bilder zu kennenlernen havainnoin näkökulmasta. Sitten valotetaan liikkumattoman kuvan käyttöä tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sekä paneudutaan tarkemmin kuvan havainnointiprosessiin ja lisäksi kuvan mahdollisuuksiin kielen ja kulttuurin oppimisvälineenä.

partnersuche mit 46

Varsinainen tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa tarkkaillaan saksaa vieraana kielenä lukevaa luokkaa ja heidän opettajaansa. Tarkoituksena on tutkia, miksi ja miten tässä luokassa käytetään liikkumatonta kuvaa oppimisvälineenä.

frau berger ulm single party partnervermittlung für ungarn

Koska kuvan käytön mahdollisia oppimisvaikutuksia ei olla vielä pystytty pitävästi todistamaan, pyrkii tämä työ osaltaan yksittäistapauksen valossa tuomaan esille kuvien positiivisen vaikutuksen oppimisprosessissa. Tutkimus toi mm.

flirten im flugzeug singles aus bernau bei berlin

Bilder zu kennenlernen tekijäksi nousi myös kuvien oikeanlaisen lukemisen taito ja liikkumattoman kuvan merkitys kulttuurin opetuksessa. Tutkimus toteutettiin analysoimalla videolle nauhoitettua varsinaista opetustuntia ja haastattelemalla opettajaa sekä tekemällä oppilaille kysely pidetystä tunnista. Analysoitava luokka koostui vuotiaista oppilaista, jotka lukivat saksaa A1-kielenä eli viidettä vuotta ja joiden opettaja asetti omassa opetuksessaan kuvat tärkeään asemaan oppimisprosessissa.

bilder zu kennenlernen

Työ pyrkii antamaan saksaa vieraana kielenä opettaville esimerkkejä kuvan järkevästä ja luovasta tuomisesta opetukseen, mutta keskittyy siinä enemmän kuvien tehtävien ja tavoitteiden kuin kielellisen tuotoksen analysointiin. Tutkimus pyrkii osoittamaan vääräksi luulon, että kuvat toimivat opetuksessa vain viihdykkeinä ja koristuksina.

nette bekanntschaften machen partnersuche alzenau